Is there a way to store\save user prompt values?

Abhay Bagalkoti shared this question 3 days ago
Awaiting Reply

Use case is -

I have a date filter for less than equal to operand and user enters the data.

I want to create a calculated field for only Month of the Date that the user entered for further calculation.


Is there a way to achieve this?

I am using 7.3 20180801 build.


Regards,

Abhay

Comments (1)

photo
1

Hi Abhay,

Thanks for reaching out. This is indeed possible.

To set this up, bring in your user prompt date filter with the less than equal to operand:

/ucHZkMa1NCB8gc0oPKErPNTgvs9WuBvBHbriMoJwZTvmqmvz9EdYahD+rxGKeoXwzWb+j9gqavwcDAWiQKC1tRUZGRmekXZ2diJMV7g2wP6l50SeDSFg3SHrKRR+jfW5CvYtV+p2sG82U+pYOS4KUMAjMM1fbj3HcYMCFKAABaYpwMCdJhirU4ACFPi2ApIsKag0N4m3dX3bTkx2nNA2XxSgAAWUICBJ4AofhCnugy0lzC7HQAEKyEqASwqymg52hgIUULIAA1fJs8uxUYACshJg4MpqOtgZClBAyQIMXCXPLsdGAQrISoCBK6vpYGcoQAElCzBwlTy7HBsFKCArAQaurKaDnaEABZQswMBV8uxybBSggKwEGLiymg52hgIUULIAA1fJs8uxUYACshJg4MpqOtgZClBAyQIMXCXPLsdGAQrISoCBK6vpYGcoQAElCzBwlTy7HBsFKCArAQaurKaDnaEABZQswMBV8uxybBSggKwEGLiymg52hgIUULIAA1fJs8uxUYACshJg4MpqOtgZClBAyQIMXCXPLsdGAQrISoCBK6vpYGcoQAElCzBwlTy7HBsFKCArAQaurKaDnaEABZQswMBV8uxybBSggKwEGLiymg52hgIUULIAA1fJs8uxUYACshJg4MpqOtgZClBAyQIMXCXPLsdGAQrISoCBK6vpYGcoQAElCzBwlTy7HBsFKCArAQaurKaDnaEABZQswMBV8uxybBSggKwEGLiymg52hgIUULIAA1fJs8uxUYACshJg4MpqOtgZClBAyQIMXCXPLsdGAQrISoCBK6vpYGcoQAElCzBwlTy7HBsFKCArAQaurKaDnaEABZQswMBV8uxybBSggKwEGLiymg52hgIUULIAA1fJs8uxUYACshJg4MpqOtgZClBAyQIMXCXPLsdGAQrISoCBK6vpYGcoQAElCzBwlTy7HBsFKCArAQaurKaDnaEABZQswMBV8uxybBSggKwEGLiymg52hgIUULIAA1fJs8uxUYACshJg4MpqOtgZClBAyQIMXCXPLsdGAQrISoCBK6vpYGcoQAElCzBwlTy7HBsFKCArAY3Qm6+++kpWnWJnKEABCihRgFe4SpxVjokCFJClAANXltPCTlGAAkoUYOAqcVY5JgpQQJYCDFxZTgs7RQEKKFGAgavEWeWYKEABWQr8Px3mkSkTwEwgAAAAAElFTkSuQmCC

Next, create a Calculated Field > Pre-Defined > Month, SQL Server and select your Date filter field:

/phW88AAAAASUVORK5CYII=

This will default to a Numeric value:

/8bYew9sE5fg+Zi3K5eJ3Kf4A8EQAAEmiSQbETjA6hJ7JA1CwGMvVloIe+qEMC4XZWegB4gAAIgsBwCCOdYDldIBQEQAAEQAAEQAAEQWGMCMKLXuHPRNBAAARAAARAAARAAgeUQgBG9HK6QCgIgAAIgAAIgAAIgsMYEYESvceeiaSAAAiAAAiAAAiAAAsshACN6OVwhFQRAAARAAARAAARAYI0JwIhe485F00AABEAABEAABEAABJZDAEb0crhCKgiAAAiAAAiAAAiAwBoT+H+2gTr1VKOKugAAAABJRU5ErkJggg==

But if you click the arrow next to the new Calculated Field > Edit > Format, you can change to these values:

/hbgLATwGVLBFAAAEE7BdoxH+J2t9KckQAAQQQQAABBBBAAAEEEEDAXgGWgLDXk9wQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAIGGESAA3DBdQUUQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAF7BQgA2+tJbggggAACCCCAAAIIIIAAAggggAACCCCAQMMIEABumK6gIggggAACCCCAAAIIIIAAAggggAACCCCAgL0CBIDt9SQ3BBBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEECgYQQIADdMV1ARBBBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEEDAXgECwPZ6khsCCCCAAAIIIIAAAggggAACCCCAAAIIINAwAgSAG6YrqAgCCCCAAAIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIGCvAAFgez3JDQEEEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQaBgBAsAN0xVUBAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQsFeAALC9nuSGAAIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIIAAAgg0jAAB4IbpCiqCAAIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIIAAAgjYK0AA2F5PckMAAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQQAABBBpGgABww3QFFUEAAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQQAABBOwV+H88V9T0hC7ddAAAAABJRU5ErkJggg==

/h90b3fKNwgj9gAAAABJRU5ErkJggg==

/y4ePIZiWsQAAAABJRU5ErkJggg==

You don't have to keep in the original filter as a field either, it can just be in the filter list:

/tQY9vVdvMogAAAABJRU5ErkJggg==

I just left it in to demonstrate the Month values are correct.

If you're not using SQL Server then instead of a Pre-Defined function, you'll have to script a Freehand SQL statement that breaks apart the Month from the field in question. You can find how to accomplish this in your corresponding RDBMS' documentation or other online resources. Here's my report's SQL statement that's generated though so there's something additional to go off of:

/D5ySTnEvXCkUAAAAAElFTkSuQmCC

Hopefully this helps! Please let me know how goes.

Regards,

Mike